لشکر عقل و جهل

لشکر عقل و جهل دو

لشکر عقل و جهل دو رحمت و ضدش غضب علم و ضدش جهل فهم و ضدش حماقت عفت و ضدش…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل یک

لشکر عقل و جهل یک نیکی وزیر عقل است و ضد آن بدی است که وزیر جهل است و ایمان…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا