رساله حقوق

رساله حقوق امام سجاد – حق جاهل بر عالم

رساله حقوق امام سجاد – حق جاهل بر عالم اما حق جاهل بر عالم یا متعلم بر معلم آنست که…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق رعیت ۲

رساله حقوق امام سجاد – حق رعیت‏ ۲ پس نسبت به رعیت رحیم و مهربان باش  و برای حفاظت جان…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق رعیت ۱

رساله حقوق امام سجاد – حق رعیت ۱ ای کسی که بر مردم حکومت می‌کنی و زمام امور آنها را…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجادـ حق استاد

رساله حقوق امام سجادـ حق استاد (رهبر علمی) اما حق کسی که تو را تعلیم می دهد بر تو آن…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق رهبر سیاسی

رساله حقوق امام سجاد– حق رهبر سیاسی اما حق کسی که امور سیاسی ترا رهبری می‌کند؛ پس بدان که تو…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق قربانی

رساله حقوق امام سجاد– حق قربانی اما حق قربانی آن است که هدیه ای برای خدای متعال باشد و رحمت…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق صدقه

رساله حقوق امام سجاد– حق صدقه اما حق صدقه پس بدان که آن ذخیره توست در نزد پروردگار؛ و امانتی…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق روزه

رساله حقوق امام سجاد– حق روزه اما حق روزه پس بدان که آن حجابی است که خداوند متعال بین زبان…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق نماز

رساله حقوق امام سجاد– حق نماز اما حـق نمـاز پس بـدان که آن حضور در محضر خـداونـد متعال است و…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق عورت

رساله حقوق امام سجاد– حق عورت اما حق عورت ؛ عبارت است از حفظ آن از حرام و برای آن…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا