رساله حقوق

رساله حقوق امام سجاد – حق مال

رساله حقوق امام سجاد – حق مال اما حق مال و دارائی به گردن تو آن است کـه از حلال…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق شریک

رساله حقوق امام سجاد – حق شریک اما حق شریک آن است که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق هم صحبت

رساله حقوق امام سجاد – حق هم صحبت اما حق رفیق و هم صحبت بر تو آن است که اگر…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق همسایه

رساله حقوق امام سجاد – حق همسایه اما حق همسایه پس بر تو واجب است که حافظ منافـع او در…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق همنشین

رساله حقوق امام سجاد – حق همنشین اما حق هم مجلس و هم نشین بر تو آنست که با کمـال…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق امام جماعت

رساله حقوق امام سجاد – حق امام جماعت اما حق کسی که امام تو در نمازت می باشد؛ پس باید…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق موذن

رساله حقوق امام سجاد – حق موذن اما حق کسیکه اذان میگوید و مومنان را متوجه وقت نماز می سازد؛…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق کسی که کار خوبی برای تو نموده است

رساله حقوق امام سجاد – حق کسی که کار خوبی برای تو نموده است اما حق کسی که برای تو…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق برادر

رساله حقوق امام سجاد – حق برادر اما حق برادرت آن است که دست و بازوی قدرت تو و پشت…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق فرزند بر پدر و مادر

رساله حقوق امام سجاد – حق فرزند بر پدر و مادر حق فرزند تو آن است که بدانی او از…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن