رساله حقوق

رساله حقوق امام سجاد- حق پا

رساله حقوق امام سجاد- حق پا اما حق پاهایت بر تو آن است که از آن به عنوان وسیله‌ای برای…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد – حق چشم

رساله حقوق امام سجاد – حق چشم اما حق چشمت بر تو آن است که برگردانی آن را از چیزی…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق گوش

رساله حقوق امام سجاد- حق گوش اما حق گوش بر تو آن است که منزه و پاک کنی از اینکه…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق زبان

رساله حقوق امام سجاد- حق زبان اما حق زبانت بر تو آنست که از فحشا و منکرات دورش نگهداری و…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق انسان بر خودش

رساله حقوق امام سجاد- حق انسان بر خودش اما حق خودت بر خودت آن است که از تمام قوه و…

بیشتر بخوانید »

رساله حقوق امام سجاد- حق الله

رساله حقوق امام سجاد- حق الله پس حق خداوند که بزرگترین حـق است ؛ بر گردن تو آنست که فقط…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا